Truyện người lớn

Tag Archives: người nổi tiếng

Học bí quyết thành công của người nổi tiếng

Bạn thường nghe nói rất nhiều về những doanh nhân nổi tiếng, trước khi nắm một công ty trị giá hàng triệu đô, họ đã khởi nghiệp từ những công việc rất tầm thường hoặc đi lên từ đôi bàn tay trắng. Bí quyết của họ là gì? Đam mê Richard Branson, người sáng lập … Continue reading Học bí quyết thành công của người nổi tiếng