Đông gợi

Đông về rủ bấc ngập đầy sân
Đông gợi lòng ai nhớ bội phần
Đông víu vai gầy mây triệu thước
Đông đu tóc mỏng gió ngàn cân
Đông trùm giá lạnh ngăn ve đến
Đông phủ hanh hao cản cuốc gần
Đông lẳng lơ khều cây rụng lá
Đông rời tuyết nhả ửng trời xuân !

Đông đến sao kìa Rét tới sân
Đông mang cái lạnh buốt muôn phần.
Đông ơi! Tớ hận vì xa hạ
Đông hỡi! Mìnhmừng bởi sắp xuân.
Đông nhặt Niềm thương người viễn xứ
Đông gom nỗi nhớ kẻ quê gần.
Đông à! Nói vậy đừng buồn nhé!
Đông tuyệt vời này… giúp tiết cân !

Đông đẩy thu về phía góc sân
Đông mang lạnh lẽo gấp muôn lần
Đông làm Chị sút đi vài lạng
Đông khiến em gày giảm mấy cân
Đông để thời gian ngày ngắn lại
Đông cho khoảng cách buổi thêm gần
Đông tô nét mặt ta nhăn nhó
Đông gợi cho mình nhớ tiết xuân.

-->