Truyện người lớn

Tag Archives: Tâm tính

Thái độ phù hợp cũng là một phần của một tâm tính hướng thiện

Hiểu biết về tâm tính và thái độ của con người

Theo quan điểm của bạn tâm tính của một con người mới là cốt lõi, còn thái độ (thứ mà Group luôn coi trọng) chỉ là vẻ ngoài, vỏ bọc… Quan điểm này không sai, nếu không muốn nói là rất đúng! Tâm tính là tính cách là tâm can, là thứ thuộc về bẩm … Continue reading Hiểu biết về tâm tính và thái độ của con người