Truyện người lớn

Tag Archives: Mùa đông

Đông gợi

Đông về rủ bấc ngập đầy sân Đông gợi lòng ai nhớ bội phần Đông víu vai gầy mây triệu thước Đông đu tóc mỏng gió ngàn cân Đông trùm giá lạnh ngăn ve đến Đông phủ hanh hao cản cuốc gần Đông lẳng lơ khều cây rụng lá Đông rời tuyết nhả ửng trời xuân ! Đông đến sao kìa Rét tới … Continue reading Đông gợi