Lễ hội du lịch Cửa Lò

lễ hội du lịch Cửa Lò ( quá khứ có tên gọi là lễ hội sông nước Cửa Lò ) thường được Thị xã Cửa Lò tổ chức vào dịp 30/4 hàng năm.Đây là hoạt động mở đầu cho mùa du lịch mới và cũng là mở đầu cho mùa đánh bắt vụ cá truyền thống của Vùng đất Cửa Lò

Lễ hội du lịch Cửa Lò

Lễ hội Du lịch Cửa Lò

Lễ hội du lịch Cửa Lò hàng năm thông thường các phần chính:

Phần lễ:

– Lễ yết cáo tại đền Vạn Lộc – Phường Nghi Tân. Đền Vạn Lộc thờ Thái uý quận công Nguyễn Sư Hồi-một danh tướng thời hậu Lê , được triều đình giao quản 12 cửa biển , từ Sầm Sơn đến Cửa Tùng. Ông đã cho đóng đại bản doanh ở vùng Cửa Xá ( Cửa Lò ngày nay ). Tại đây , ngoài việc chăm lo luyện binh ,canh gác núi sông , Thái uý Nguyễn Sư Hồi còn chiêu dân , lập ấp , khai thác đất hoang , lập nên làng Vạn Lộc-tiền thân vùng đất Cửa Lò ngày nay

– Lễ rước kiệu từ mộ tướng quân Ninh Vệ về quảng trường bình minh ( trung tâm Thị xã Cửa Lò )

– Sau Lễ mở đầu thường là màn bắn pháo bông tại Quảng trường Bình Minh.

Phần hội:

– Tổ chức các sự kiện văn hoá , thể thao như: Đua thuyền truyền thống dọc bãi tắm , Thi đấu cờ người , Thi tiếng hát , người đẹp phố biển Cửa Lò , Thi đấu bóng chuyền , cầu lông , Cuộc trưng bày ảnh về núi sông ,ủng hộ người nghèo, con người Cửa Lò và nhiều hoạt dộng văn hoá , thể thao phong phú khác..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *